ซิลิโคนออยล์ (Silicone oil)

ซิลิโคนออยล์ (Silicone Oil)

ซิลิโคนออยล์ (Silicone Oil) หรือ น้ำมันออยล์ อยู่ในสารประกอบจำพวก ซิลิโคน ประเภทพอลิเมอร์

เป็นสารที่มีคุณสมบัติ เสมือนสารหล่อลื่น เหมาะสำหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะกับโลหะ แก้วกับแก้ว พลาสติกกับพลาสติก

และยางกับยาง ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย

ซิลิโคนออยล์ มีลักษณะเป็นของเหลว สีใส ปราศจากกลิ่นและรสชาติ และถือว่าเป็นสารที่ไม่อันตราย ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน

เนื้อสัมผัสเหมือนน้ำมัน ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับนำไปในงานที่ต้องการเป็นสารหล่อลื่น

แต่ไม่เหมาะที่จะใช้หล่อลื่นระหว่าง เหล็กหรืออลูมิเนียมด้วยกัน เหมือนกับน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป

ซิลิโคนออยล์ หรือ น้ำมันออยล์ เหมาะที่จะเป็นสารหล่อลื่น ที่ใช้กับวัสดุประเภท แก้ว โลหะ พลาสติก และยาง เช่น

  • สารหล่อลื่นในถุงยางอนามัย
  • สารหล่อลื่นในเกียร์รถยนต์
  • ใช้เป็นสารเคลือบแม่พิมพ์ เพื่อง่ายต่อการแกะตัวแบบ
  • นำไปเป็นสารเคลือบผิวงานประดิษฐ์ หรืองานฝีมือ
  • นำไปผสมกับยางซิลิโคนเพื่อลดความหนืดและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
  • นำไปเป็นส่วนประกอบของ สี / สารขัดผิว / เคลือบเงา
  • เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค เช่น แชมพู ครีมนวดผม
  • ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นต้น
  • ใช้ทดสอบอุณหภูมิ ฯลฯ

***ซิลิโคนออยล์ สามารถจัดเก็บได้นานถึง 2 ปี

ในอุณหภูมิปกติแต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาสนิทเรียบร้อยแล้ว