แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ กับ วิธีการเก็บรักษา (Silicone molding with Storage method)

การหล่อแม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ กับ วิธีการเก็บรักษา

การหล่อแม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ และวิธีการยืดอายุการทำงานของ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. เลือก ยางซิลิโคน ให้ถูกต้องตามประเภทการใช้งาน และใช้อัตราส่วนระหว่าง ยางซิลิโคน กับตัวเร่ง ในปริมาณที่กำหนด เพราะเมื่อใช้ ยางซิลิโคนกับตัวเร่ง ในอัตราส่วนที่กำหนด จะช่วยให้ แม่พิมพ์ซิลิโคน ที่หล่อออกมา ทนต่อการฉีกขาด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

2. ควรผสม ยางซิลิโคน กับ ตัวเร่งให้ทั่วถึง เพื่อให้ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ แห้งอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง


3. หากจำเป็นต้องผสม ซิลิโคนออยล์ ควรใส่ไม่เกิน 5% เพราะ ซิลิโคนออยล์ จะไปเจือจางเนื้อของ ยางซิลิโคน ซึ่งหาก ยางซิลิโคนเจือจาง แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ ก็สามารถฉีกขาดได้ง่าย อายุการใช้งานก็จะสั้นลง
4. ควรดูดอากาศออกจาก ตัวยางซิลิโคน เพื่อลดช่องว่างในเนื้อยางซิลิโคน ซึ่งจะส่งผลให้ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ มีอายุการทำงานยาวนาน และช่วยลดการฉีกขาด ให้ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ ได้อีกวิธีหนึ่ง
5. การเพิ่มความหนาให้กับ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ ไม่ขาดง่าย จากการถอดแบบ


6. ควรให้เวลา แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ แห้งอย่างเต็มที่ ก่อนนำไปใช้งานจริง ซึ่งหากจับแล้ว ยางซิลิโคน ไม่ติดมือก็ไม่ได้แสดงว่า แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ จะแห้งพร้อมใช้งานเสมอไป ทางที่ดีควรวางแผนและให้เวลา แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ แห้งอย่างเต็มที่ ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้งาน
7. ไม่ควรให้ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ โดนความร้อนจนนานเกินไป หรือควรวาง แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ ไว้ในที่มีอากาศถ่ายเท


8. ควรเก็บ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ ไว้ในที่เก็บที่ ที่ไม่มีฝุ่นหรือจะเทปูนพลาสเตอร์ลงใน แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ ก่อนจัดเก็บ และหลีกเลี่ยง การเก็บ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบ ไม่ให้โดนแสงแดดหรือเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ซึ่งจะช่วยยืดอายุการทำงานของ แม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อแบบได้สะอาดและยาวนานยิ่งขึ้น