คุณสมบัติที่โดดเด่นของยางซิลิโคนใส

ยางซิลิโคนใส สำหรับหล่อแบบแม่พิมพ์ (KE-1300T , H40) 

                ยางซิลิโคน หลักๆมีการผลิตมาจากสารตั้งต้น 2 อย่าง คือดีบุกและแพทตินั่ม ซึ่งคุณสมบัติและลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปตามสารตั้งต้น

                ยางซิลิโคนใส ถูกผลิตมาจากแพทตินั่ม ทำให้มีลักษณะและคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความใส สามารถเห็นเนื้อวัสดุด้านในขณะหล่อแบบได้

                จึงเป็นที่ต้องการในการหล่อแบบจิวเวอร์รี่ เครื่องประดับต่างๆ รวมถึงสินค้างานฝีมือต่างๆด้วย

ยางซิลิโคนใส ของแม็ทเวลท์ มี 2 แบบ เป็นเกรดนำเข้าจากญี่ปุ่นและใต้หวัน

               1. ยางซิลิโคนใส (KE-1300T) เกรดญี่ปุ่น มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                                1.ยางซิลิโคนใส ไม่มีสี

                                2.ไม่มีกลิ่น

                                3.ความยืดหยุ่นสูง

                                4.เก็บรายละเอียดตัวชิ้นงานได้ดีเยี่ยม

                                5.ความแข็ง 40 Shore A

                                6.ทนความร้อนได้ 250 องศา

                                

                               

                ฟังก์ชั่นการใช้งานของ ยางซิลิโคนใส (KE-1300T) อาทิเช่น

                                1.หล่อแบบแม่พิมพ์งานจิวเวอร์รี่

                                2.หล่อแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับ

                                3.หล่อแบบแม่พิมพ์งานฝีมือ

                                4.แม่พิมพ์ที่ชิ้นงานมีความละเอียดเยอะ เช่น ลายนิ้วมือ,ลายไม้

                                5.แม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปงาน โพลีเอสเตอร์เรซิ่น,อีพอกซีเรซิ่น,โฟมยูเรเทน,ขี้ผึ้ง ฯลฯ

 

 

                2. ยางซิลิโคนใส (H-40) เกรดใต้หวัน มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                          1. สีโปร่งแสง

                                 2. ความแข็ง 40 ShoreA

                                 3. อัตราส่วนผสมง่าย 10:1

                                 4. เวลาเซทตัว 12-24 ชั่วโมง

                                 5. ความยืดหยุ่น 350%

                                 6. ทนความร้อน 200 องศา

 

 

             

               ฟังก์ชั่นการใช้งานของ ยางซิลิโคนใส (H40) อาทิเช่น

 

                                1.หล่อแบบแม่พิมพ์งานจิวเวอร์รี่

 

                                2.หล่อแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับ

 

                                3.หล่อแบบแม่พิมพ์งานฝีมือ

 

                                4.แม่พิมพ์ที่ชิ้นงานมีความละเอียดเยอะ เช่น ลายนิ้วมือ,ลายไม้

 

                                5.แม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปงาน โพลีเอสเตอร์เรซิ่น,อีพอกซีเรซิ่น,โฟมยูเรเทน,ขี้ผึ้ง ฯลฯ