ซิลิโคนออยล์ แต่ละเบอร์แตกต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างของ ซิลิโคนออยล์ (Silicone Oil) แต่ละเบอร์ คือความหนืด

                1.ซิลิโคนออยล์ (Silicone Oil 50) เบอร์ 50 ความหนืดประมาณ แอลกอฮอล์ทาแผล

                                -นิยมนำไปใช้ผสมกับน้ำยางซิลิโคนเพื่อลดความหนืดและทำให้ยางซิลิโคนมีความนิ่มมากขึ้น ฯลฯ

 

                2.ซิลิโคนออยล์ (Silicone Oil 100) เบอร์ 100 ความหนืดประมาณ น้ำเปล่า

                                -นิยมนำไปใช้ทดสอบอุณหภูมิในห้องทดลอง ฯลฯ

                3.ซิลิโคนออยล์ (Silicone Oil 350) เบอร์ 350 ความหนืดประมาณ น้ำมันพืช

                                -นิยมนำไปหล่อลื่นเครื่องจักร,สายพาน ฯลฯ

 

                4.ซิลิโคนออยล์ (Silicone Oil 1000) เบอร์ 1000 ความหนืดประมาณ น้ำมันเครื่อง

                                -นิยมนำไปใช้ในงานคาร์แคร์ ฯลฯ

 

 

 

                ทั้งนี้ซิลิโคนออยล์ (Silicone Oil) แต่ละเบอร์มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำไปใช้เหมือนกันได้ทุกเบอร์ แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการให้ความหนืดที่ต้องการประมาณไหนเท่านั้นเอง