สินค้า

สั่งซื้อ...ยางซิลิโคนหล่อแบบแม่พิมพ์

 • ยางซิลิโคนหล่อแบบแม่พิมพ์ 1 กิโล
  480.00 THB
  590.00 THB  (-19%)
 • ยางซิลิโคนหล่อแบบแม่พิมพ์ 5 กิโล
  2,100.00 THB
  2,950.00 THB  (-29%)
 • ยางซิลิโคนหล่อแบบแม่พิมพ์ 25 กิโล
  9,500.00 THB
  14,750.00 THB  (-36%)

สั่งซื้อ...ยางซิลิโคนฟู้ดเกรด(สำหรับอาหาร)

 • ยางซิลิโคนฟู้ดเกรด 1 กิโล
  1,400.00 THB
  1,600.00 THB  (-13%)
 • ยางซิลิโคนฟู้ดเกรด 5 กิโล
  6,500.00 THB
  8,000.00 THB  (-19%)
 • ยางซิลิโคนฟู้ดเกรด 20 กิโล
  18,600.00 THB
  32,000.00 THB  (-42%)

สั่งซื้อ...ยางซิลิโคนใส (ญี่ปุ่น)

 • ยางซิลิโคนใส (ญี่ปุ่น) 1 กิโล
  1,950.00 THB
  2,400.00 THB  (-19%)
 • ยางซิลิโคนใส (ญี่ปุ่น) 5 กิโล
  9,450.00 THB
  10,000.00 THB  (-6%)
 • ยางซิลิโคนใส (ญี่ปุ่น) 20 กิโล
  36,500.00 THB
  39,000.00 THB  (-6%)

ยางซิลิโคนหล่อชิ้นงานตะกั่ว

 • ยางซิลิโคนสำหรับชิ้นงานตะกั่ว 1 กิโล
  1,070.00 THB
  1,250.00 THB  (-14%)
 • ยางซิลิโคนสำหรับชิ้นงานตะกั่ว 5 กิโล
  4,950.00 THB
  6,250.00 THB  (-21%)
 • ยางซิลิโคนสำหรับชิ้นงานตะกั่ว 25 กิโล
  23,000.00 THB
  31,250.00 THB  (-26%)

สั่งซื้อ...น้ำมันซิลิโคน เบอร์ 50

 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์50 ขนาด 1 กิโล
  500.00 THB
  650.00 THB  (-23%)
  ขายแล้ว 500
 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์50 ขนาด 5 กิโล
  2,250.00 THB
  2,850.00 THB  (-21%)
  ขายแล้ว 251
 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์50 ขนาด 25 กิโล
  10,000.00 THB
  12,250.00 THB  (-18%)
  ขายแล้ว 50
 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์50 ขนาด 200 กิโล
  0.00 THB

สั่งซื้อ...น้ำมันซิลิโคน เบอร์ 100

 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์100 ขนาด 1 กิโล
  410.00 THB
  550.00 THB  (-25%)
 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์100 ขนาด 5 กิโล
  1,800.00 THB
  2,750.00 THB  (-35%)
 • ขายดี
  ซิลิโคนออยล์ เบอร์100 ขนาด 25 กิโล
  8,000.00 THB
  9,500.00 THB  (-16%)
 • ขายดี
  ซิลิโคนออยล์ เบอร์100 ขนาด 200 กิโล
  0.00 THB

สั่งซื้อ...น้ำมันซิลิโคน เบอร์ 350

 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์350 ขนาด 1 กิโล
  410.00 THB
  550.00 THB  (-25%)
 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์350 ขนาด 5 กิโล
  1,800.00 THB
  2,750.00 THB  (-35%)
 • ขายดี
  ซิลิโคนออยล์ เบอร์350 ขนาด 30 กิโล
  9,510.00 THB
  11,700.00 THB  (-19%)
 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์350 ขนาด 30 กิโล
  0.00 THB

สั่งซื้อ...น้ำมันซิลิโคน เบอร์ 1000

 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์1000 ขนาด 1 กิโล
  410.00 THB
  550.00 THB  (-25%)
 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์1000 ขนาด 5 กิโล
  1,800.00 THB
  2,750.00 THB  (-35%)
 • ขายดี
  ซิลิโคนออยล์ เบอร์1000 ขนาด 30 กิโล
  9,510.00 THB
  11,700.00 THB  (-19%)
 • ซิลิโคนออยล์ เบอร์1000 ขนาด 200 กิโล
  0.00 THB